page_banner

Mikroautomaatne analüüsitehnoloogia

图片1

Mikroautomaatne analüüsitehnoloogia

Mikroautomaatne analüüsitehnoloogia põhineb klassikalistel keemilise analüüsi põhimõtetel ning kasutab täielikult ära kaasaegseid mikrokiipe ja väga intelligentset tarkvara, et viia tavaline rutiinanalüüs pidevast analüüsist mikroanalüüsi ajastusse.

Mikroautomaatse analüüsitehnoloogia põhiväärtus on tavapärase tuvastustehnoloogia optimeerimine.Mikroanalüüsi eesmärk on efektiivselt vähendada vajalikku analüüsiobjektide hulka, vähendades seeläbi vastavate reaktiivide kadu, et saavutada kulude kokkuhoiu ja vähese CO2-heitega keskkonnakaitse eesmärk;ja nn automatiseerimise eesmärk on Inimese sekkumise vigade vähendamine, tööjõukoormuse vähendamine ja töö efektiivsuse parandamine.

Mikroautomaatse analüüsitehnoloogia eelised

Üldistes keemilise analüüsi meetodites jaotatakse meid vastavalt süstitava mahu suurusele konstantseks, poolmikro-, jälg- ja jälganalüüsiks.Teaduse ja tehnoloogia arenguga saab meie igapäevaseid tuvastamisobjekte lahendada jälgimise või isegi jälje analüüsimeetodi abil.Analüütilised meetodid, nagu aatomabsorptsioon ja ioonkromatograafia, kuid nendel analüütilistel tehnikatel põhinevad tuvastamisinstrumendid on sageli kulukad ja keerukad kasutada, mistõttu on raske laialdast populariseerimist esmastes laborites.Mikroautomatiseeritud analüüsitehnoloogia murrab traditsioonilise tuvastamise kitsaskoha. Täiuslik automatiseerimise kombinatsioon on avanud uue tuvastamise ja analüüsi ajastu.Millised on siis mikroautomatiseeritud analüüsitehnoloogial põhinevate analüsaatorite eelised?

 

Majandus ja keskkonnakaitse

Mikroautomaatne analüsaator koos selle spetsiaalse mikrotuvastuskomplektiga võib tõhusalt vähendada tuvastamiskulusid ja vähendada jäätmevedeliku kogust, et saavutada säästlikkuse ja keskkonnakaitse eesmärk.Esiteks vähendatakse proovide ja reaktiivide kogust proportsionaalselt riikliku standardmeetodi põhimõttega ning reaktiivide kogust vähendatakse katsetulemusi mõjutamata, säästes sellega katsekulusid;teiseks, mikrotestikomplektide kasutamist saab mitte ainult nõudmisel kasutada, vaid see väldib reaktiivi aegumisest põhjustatud raiskamist ning säästab mõõtekolbide ja muude tavapäraste kulumaterjalide ostmise kulusid.Lisaks ühendab tuvastamisprotsess mikromahu kontseptsiooni ja jäätmevedeliku kogust kontrollitakse tõhusalt, saavutades nii tõelise rohelise tuvastamise.

 

Lihtne ja täpne

Mikroautomaatne analüsaator võtab kasutusele automaatse proovivõtu, automaatse värvivõrdluse, automaatse arvutuse ja automaatse puhastamise juhtimissüsteemi, mis minimeerib inimeste sekkumisest põhjustatud vigu, lihtsustab tööprotsessi ja parandab analüüsitulemuste täpsust.Samal ajal vähendab see kasutusvalmis mikroanalüüsi komplektiga oluliselt ebastabiilseid tegureid, mida personal analüüsireaktiivide ettevalmistamise käigus sisestab, ja tagab tõhusalt analüüsitulemuste usaldusväärsuse.Instrumendi sisseehitatud standardkõver ja kvaliteedikontrolli funktsioonid parandavad ka analüüsitulemuste usaldusväärsust.

 

③ Turvalisus ja stabiilsus

Automaatse proovivõtu ja automaatse puhastamise funktsionaalne tehnoloogia vähendab tõhusalt riski, et kasutajad puutuvad kokku toksiliste keemiliste reaktiividega.Hästi läbimõeldud mikroanalüüsi komplekt ja standardne pipeteerimisseade toovad kaasa ohutuse ja standardimise, mida ei ole võimalik saavutada traditsiooniliste tuvastamisrežiimidega.Võrreldav.

Linna veevarustus


Postitusaeg: 04.11.2021