را تامین آب شهری - شرکت فناوری شنژن سینشه، با مسئولیت محدود.
page_banner

آبرسانی شهری

1- آبرسانی شهری

محصولات Sinsche نشانگرهای آزمایشی قابل حمل، آزمایشگاهی، آنلاین و پشتیبانی را پوشش می‌دهند تا تمام پارامترهای آزمایش آب آشامیدنی را در کل فرآیند تولید آب در کارخانه‌های آبی مانند آب خام، فیلتراسیون و گندزدایی برآورده کنند.