stranica_banner

Obrada vode

Obrada vode

Onečišćene (otpadne) vode koje se ispuštaju iz izvora onečišćenja, zbog visoke ukupne količine ili koncentracije onečišćujućih tvari, ne udovoljavaju zahtjevima normi ispuštanja ili ne udovoljavaju zahtjevima kapaciteta okoliša, čime se smanjuje okolišna kakvoća voda i funkcionalni ciljevi. , mora se umjetno pojačati.U procesu pročišćavanja otpadnih voda, pokazatelji koje je potrebno pratiti uključuju dušik u amonijaku, ukupni fosfor, ukupni dušik, KPK, pH, otopljeni kisik i biokemijsku potrošnju kisika.