អាងហែលទឹក និងស្ប៉ា - Shenzhen Sinsche Technology Co., Ltd.
ទំព័រ_បដា

អាងហែលទឹក និងស្ប៉ា

អាងហែលទឹក និងស្ប៉ា

គោលបំណងសំខាន់នៃការព្យាបាលដោយទឹកអាងគឺដើម្បីរក្សាទឹកឱ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមានសុវត្ថិភាព និងរីករាយសម្រាប់ការហែលទឹក,ឧបករណ៍ធ្វើតេស្តទឹក Sinsches គឺ ការរចនាសម្រាប់អាងហែលទឹកដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ និងលំនៅដ្ឋាន ស្ប៉ា និងអាងហែលទឹក និងអាងទឹកក្តៅដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពទឹក។.