page_banner

ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຂອງ Sinsche: US-Series Intelligent Safe Reactor ເປີດຍຸກໃໝ່ທີ່ປອດໄພສຳລັບການຍ່ອຍອາຫານ.

 

US-Series Intelligent Safe Reactor ເປີດຍຸກໃຫມ່ທີ່ປອດໄພສໍາລັບການຍ່ອຍອາຫານ.

 

ເຄື່ອງປະຕິກອນການຍ່ອຍອາຫານອັດສະລິຍະທີ່ປອດໄພປະເພດສະຫະລັດຮັບຮອງເອົາການອອກແບບຫນ່ວຍງານເອກະລາດຂອງພື້ນທີ່ປະຕິບັດງານແລະພື້ນທີ່ຍ່ອຍອາຫານ, ແລະເຕົາປະຕິກອນດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຖິງ 8 ຫນ່ວຍຍ່ອຍອາຫານຂະຫນານ, ສະຫນັບສະຫນູນແຕ່ລະຫນ່ວຍຍ່ອຍເຮັດວຽກເປັນເອກະລາດແລະພ້ອມກັນ.

1671677221220 1671677322782


ເວລາປະກາດ: 22-12-2022