page_banner

ສະລອຍນ້ ຳ ແລະສະປາ

Pool and Spa

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການບໍາບັດນໍ້າໃນສະລອຍນໍ້າແມ່ນເພື່ອຮັກສານໍ້າຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມປອດໄພແລະມ່ວນຊື່ນສໍາລັບການລອຍນໍ້າເຄື່ອງມືທົດສອບນໍ້າ Sinsches ແມ່ນ ອອກ​ແບບ ສໍາລັບສະລອຍນໍ້າແບບມືອາຊີບແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ, ສະປາແລະສະນໍ້າບໍາບັດແລະອ່າງນໍ້າຮ້ອນ ເພື່ອກວດກາສະພາບນໍ້າ..