на Аквакултура - Shenzhen Sinsche Technology Co., Ltd.
page_banner

Аквакултура

Аквакултура

Квалитетот на водата има важно влијание врз аквакултурата.Затоа, особено е важно аквакултурата да биде запознаена со индикаторите за откривање, да врши редовни инспекции на квалитетот на водата и навремено да реагира на прилагодувањето на индикаторите за квалитетот на водата.

Главните ставки за тестирање на водите за аквакултура вклучуваат pH, амонијак азот, растворен кислород, нитрити, сулфид и соленост.Меѓу нив, растворениот кислород и соодветната pH вредност се суштински услови, додека амонијак азот, нитритен азот и сулфид се главните токсични материи произведени од метаболизмот на рибите и ракчињата.Прецизното и навремено мерење на концентрацијата на овие супстанции, а потоа преземањето соодветни мерки може во голема мера да ја подобри стапката на преживување на рибите и ракчињата и да ги намали трошоците за размножување.