хуудас_баннер

Хоол хүнс, ундаа

6

Ус бол хүнсний бүтээгдэхүүн боловсруулах, үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийг халдваргүйжүүлэх, цэвэрлэхэд зайлшгүй шаардлагатай түүхий эд юм.Байгаль орчныг хамгаалах мэдлэг, төрийн хяналтыг нэмэгдүүлэхийн хэрээр аж ахуйн нэгжүүд хаягдал усны менежментэд ихээхэн анхаарал хандуулж байна.Олон компаниуд хаягдал усны үндсэн параметрүүдийг хянаж, тогтоосон давтамжтайгаар хэмжилт хийх хязгаарлалтыг дагаж мөрдөхийг үйлдвэрүүдээс шаарддаг дотоод бохир усны удирдамжийг боловсруулсан.