хуудас_баннер

UA цувралын нарийн зөөврийн колориметр

  • UA нарийн зөөврийн колориметр

    UA нарийн зөөврийн колориметр

    Колориметрийн зарчимд үндэслэн UA Precision Зөөврийн Колориметр нь өндөр нарийвчлалтай шүүлтүүрийн систем болон хоёр өнгийн ABS шахах бүрхүүлийг ашигладаг бөгөөд энэ нь оптик гүйцэтгэл, ус үл нэвтрэх зэрэглэлд ихээхэн сайжирсан.Анализаторыг хотын усан хангамж, ариутгах татуургын болон бусад үйлдвэрүүдийн халдваргүйжүүлэлтийн явцад ариутгалын үлдэгдлийг хянах гэх мэт лабораторийн болон хээрийн усны чанарыг тодорхойлоход өргөнөөр ашиглаж болно.