page_banner

Trattament tal-Ilma

Trattament tal-Ilma

L-ilma mniġġes (skart) mormi mis-sors tat-tniġġis, minħabba l-ammont totali għoli jew il-konċentrazzjoni ta 'inkwinanti, ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-istandards ta' skariku jew ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-kapaċità ambjentali, u b'hekk inaqqas il-kwalità ambjentali tal-ilma u l-għanijiet funzjonali , għandu jkun imsaħħaħ artifiċjalment.Fil-proċess tat-trattament tad-drenaġġ, l-indikaturi li jeħtieġ li jiġu mmonitorjati jinkludu nitroġenu ammonja, fosfru totali, nitroġenu totali, COD, pH, ossiġnu maħlul u domanda bijokimika għall-ossiġnu.