පිටුව_බැනරය

UA Series Precision Portable Colorimeter

  • UA Precision Portable Colorimeter

    UA Precision Portable Colorimeter

    වර්ණමිතික මූලධර්මය මත පදනම්ව, UA Precision Portable Colorimeter අධි-නිරවද්‍ය පෙරහන් පද්ධතිය සහ ද්වි-වර්ණ ABS එන්නත් කවචය භාවිතා කරයි, ඒවා දෘශ්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේ සහ ජල ආරක්ෂිත ශ්‍රේණිගත කිරීමේ විශාල දියුණුවක් ඇත.නාගරික ජල සැපයුම, අපද්‍රව්‍ය පිරිපහදු කිරීම සහ වෙනත් කර්මාන්තවල විෂබීජ නාශක ක්‍රියාවලියේදී අවශේෂ විෂබීජ නාශක නිරීක්ෂණය කිරීම වැනි රසායනාගාර සහ ක්ෂේත්‍ර ජල තත්ත්ව හඳුනාගැනීමේදී විශ්ලේෂකය බහුලව භාවිතා කළ හැකිය.