page_banner

Ushqim dhe pije

6

Uji është një lëndë e parë thelbësore për përpunimin e ushqimit dhe dezinfektimin dhe pastrimin e fabrikave dhe ndërmarrjeve. Me rritjen e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit dhe mbikëqyrjen e qeverisë, kompanitë po i kushtojnë gjithnjë e më shumë vëmendje menaxhimit të ujërave të zeza. Shumë kompani kanë formuluar udhëzime të brendshme të ujërave të zeza, duke kërkuar që fabrikat të monitorojnë parametrat kryesorë të ujërave të ndotura dhe të respektojnë kufizimet duke matur në një frekuencë të caktuar.