page_banner

Pishina dhe Spa

Pool and Spa

Objektivi kryesor i trajtimit të ujit të pishinës është ruajtja e ujit në një gjendje që është e sigurt dhe e këndshme për notInstrumenti i testimit të ujit Sinsches janë dizajni për pishina profesionale dhe rezidenciale, llixha dhe pishina hidroterapie dhe vaska të nxehta për të kontrolluar gjendjen e ujit..