page_banner

குளம் மற்றும் ஸ்பா

Pool and Spa

குளம் நீர் சுத்திகரிப்பின் முக்கிய நோக்கம் நீரை பாதுகாப்பாகவும் நீச்சலுக்காகவும் மகிழ்ச்சியான நிலையில் பராமரிப்பதாகும்சின்ஷே நீர் சோதனை கருவிகள் உள்ளன வடிவமைப்பு தொழில்முறை மற்றும் குடியிருப்பு குளங்கள், ஸ்பாக்கள் மற்றும் நீர் சிகிச்சை குளங்கள் மற்றும் சூடான தொட்டிகளுக்கு நீரின் நிலையை சரிபார்க்க..