page_banner

จุลชีววิทยา

  • G-100 Microbial Detection Kit

    ชุดตรวจหาเชื้อ G-100

    ชุดตรวจจับจุลินทรีย์ G-100 เป็นชุดตรวจหาจุลินทรีย์ระดับมืออาชีพที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการวิเคราะห์ของจุลินทรีย์ต่างๆ ในน้ำ กระบวนการสุ่มตัวอย่าง การฉีดวัคซีน และการเพาะปลูกทั้งสามกระบวนการได้รับการบูรณาการอย่างดี และเหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือสถานที่เก็บตัวอย่าง การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์พิจารณาถึงความเหมาะสมของการตรวจจับ อุปกรณ์สนับสนุนที่สมบูรณ์ การผสานรวมและการทำงานอัตโนมัติในระดับสูง และการใช้งานที่ง่าย