page_banner

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Sinsche: US-Series Intelligent Safe Reactor เปิดศักราชใหม่ที่ปลอดภัยสำหรับการย่อยอาหาร

 

US-Series Intelligent Safe Reactor เปิดศักราชใหม่ที่ปลอดภัยสำหรับการย่อยอาหาร

 

เครื่องปฏิกรณ์การย่อยอัจฉริยะที่ปลอดภัยประเภทสหรัฐอเมริกาใช้การออกแบบหน่วยแยกอิสระของพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่การย่อย และเครื่องปฏิกรณ์มีหน่วยการย่อยแบบขนานสูงสุด 8 หน่วย ซึ่งสนับสนุนหน่วยการย่อยแต่ละหน่วยให้ทำงานอย่างอิสระและพร้อมกัน

1671677221220 1671677322782


เวลาโพสต์: 22 ธ.ค.-2565