page_banner

เครื่องวัดสีแบบพกพาที่มีความแม่นยำ UA ซีรี่ส์

  • เครื่องวัดสีพกพาความแม่นยำสูง UA

    เครื่องวัดสีพกพาความแม่นยำสูง UA

    ตามหลักการการวัดสี UA Precision Portable Colorimeter ใช้ระบบกรองที่มีความแม่นยำสูงและเปลือกฉีด ABS สองสี ซึ่งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพออปติกและระดับการกันน้ำที่ยอดเยี่ยมเครื่องวิเคราะห์สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจจับคุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม เช่น การตรวจสอบสารฆ่าเชื้อที่ตกค้างในกระบวนการฆ่าเชื้อของน้ำประปาของเทศบาล การบำบัดน้ำเสีย และอุตสาหกรรมอื่นๆ