trang_banner

Sản phẩm mới của Sinsche : Lò phản ứng an toàn thông minh US-Series mở ra một kỷ nguyên an toàn mới cho quá trình tiêu hóa.

 

Lò phản ứng an toàn thông minh US-Series mở ra một kỷ nguyên an toàn mới cho quá trình tiêu hóa.

 

Lò phản ứng phân hủy thông minh an toàn kiểu Mỹ áp dụng thiết kế đơn vị độc lập của khu vực vận hành và khu vực phân hủy, và lò phản ứng cung cấp tới 8 đơn vị phân hủy song song, hỗ trợ mỗi đơn vị phân hủy hoạt động độc lập và đồng thời.

1671677221220 1671677322782


Thời gian đăng bài: 22-Dec-2022