გვერდი_ბანერი

UA სერიის ზუსტი პორტატული კოლორიმეტრი

  • UA ზუსტი პორტატული კოლორიმეტრი

    UA ზუსტი პორტატული კოლორიმეტრი

    კოლორიმეტრული პრინციპის საფუძველზე, UA Precision Portable Colorimeter იყენებს მაღალი სიზუსტის ფილტრის სისტემას და ორფეროვან ABS საინექციო გარსს, რომელსაც აქვს დიდი გაუმჯობესება ოპტიკური მუშაობის და წყალგამძლეობის რეიტინგში.ანალიზატორი შეიძლება ფართოდ იქნას გამოყენებული ლაბორატორიულ და საველე წყლის ხარისხის გამოვლენაში, როგორიცაა ნარჩენი სადეზინფექციო საშუალების მონიტორინგი მუნიციპალური წყალმომარაგების, კანალიზაციის და სხვა ინდუსტრიების დეზინფექციის პროცესში.