side_banner

Vandbehandling

Vandbehandling

Det forurenede (spilde)vand, der udledes fra forureningskilden, opfylder på grund af den høje samlede mængde eller koncentration af forurenende stoffer ikke kravene i udledningsstandarderne eller opfylder ikke kravene til miljøkapacitet, hvilket reducerer vandets miljøkvalitet og funktionelle mål. , skal det være kunstigt forbedret.I spildevandsbehandlingsprocessen omfatter de indikatorer, der skal overvåges, ammoniak-nitrogen, total fosfor, total nitrogen, COD, pH, opløst ilt og biokemisk iltbehov.