səhifə_banneri

Su müalicəsi

Su müalicəsi

Çirkləndiricilərin yüksək ümumi miqdarı və ya konsentrasiyası səbəbindən çirklənmə mənbəyindən atılan çirklənmiş (tullantı) su axıdılması standartlarının tələblərinə cavab vermir və ya ekoloji tutumun tələblərinə cavab vermir və bununla da suyun ekoloji keyfiyyətini və funksional məqsədlərini aşağı salır. , süni şəkildə gücləndirilməlidir.Çirkab suların təmizlənməsi prosesində nəzarət edilməli olan göstəricilərə ammonyak azotu, ümumi fosfor, ümumi azot, KOİ, pH, həll olunmuş oksigen və biokimyəvi oksigen tələbatı daxildir.