page_banner

Qida və içki

6

Su, qida emalı, fabrik və müəssisələrin dezinfeksiya edilməsi və təmizlənməsi üçün vacib bir xammaldır. Ətraf mühitin mühafizəsi və dövlət nəzarətinin artması ilə şirkətlər tullantı sularının idarə edilməsinə daha çox diqqət yetirirlər. Bir çox şirkət, fabriklərdən tullantı sularının əsas parametrlərini izləmələrini və müəyyən bir tezlikdə ölçməklə məhdudiyyətlərə riayət etmələrini tələb edən daxili tullantı suyu qaydaları hazırlamışdır.