page_banner

Սնունդ եւ խմիչքներ

6

Ջուրը անհրաժեշտ հումք է սննդի վերամշակման և ախտահանման և գործարանների և ձեռնարկությունների մաքրման համար:Շրջակա միջավայրի պաշտպանության իրազեկվածության և պետական ​​վերահսկողության բարձրացման հետ մեկտեղ ընկերությունները ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում կեղտաջրերի կառավարմանը:Շատ ընկերություններ մշակել են կեղտաջրերի ներքին ուղեցույցներ՝ պահանջելով գործարաններից վերահսկել կեղտաջրերի հիմնական պարամետրերը և համապատասխանել սահմանափակումներին՝ չափումներ կատարելով սահմանված հաճախականությամբ: