page_banner

Սնունդ եւ խմիչքներ

6

Waterուրը էական հումք է սննդի վերամշակման, գործարանների և ձեռնարկությունների ախտահանման և մաքրման համար: Շրջակա միջավայրի պահպանության մասին իրազեկվածության և կառավարության վերահսկողության աճով ընկերությունները ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում կեղտաջրերի կառավարմանը: Շատ ընկերություններ մշակել են կեղտաջրերի ներքին ուղեցույցներ ՝ գործարաններից պահանջելով վերահսկել կեղտաջրերի հիմնական պարամետրերը և համապատասխանել սահմանափակումներին `չափելով սահմանված հաճախականությամբ: