page_banner

Храни и напитки

6

Водата е основна суровина за преработка на храни и дезинфекция и почистване на фабрики и предприятия. С увеличаването на осведомеността за опазване на околната среда и държавния надзор компаниите обръщат все по -голямо внимание на управлението на отпадъчните води. Много компании са формулирали вътрешни насоки за отпадъчните води, изискващи от заводите да следят ключовите параметри на отпадъчните води и да спазват ограниченията чрез измерване на зададена честота.