trang_banner

Đồ ăn và đồ uống

6

Nước là nguyên liệu thiết yếu để chế biến thực phẩm và khử trùng, vệ sinh nhà máy, xí nghiệp.Với sự gia tăng nhận thức về bảo vệ môi trường và sự giám sát của chính phủ, các công ty ngày càng chú ý nhiều hơn đến việc quản lý nước thải.Nhiều công ty đã xây dựng các hướng dẫn nội bộ về nước thải, yêu cầu các nhà máy giám sát các thông số nước thải chính và tuân thủ các hạn chế bằng cách đo ở tần suất đã đặt.