page_banner

Đồ ăn và đồ uống

6

Nước là nguyên liệu thiết yếu để chế biến thực phẩm và khử trùng, vệ sinh nhà máy, xí nghiệp. Với việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và sự giám sát của chính phủ, các công ty ngày càng chú trọng hơn đến việc quản lý nước thải. Nhiều công ty đã xây dựng các hướng dẫn về nước thải nội bộ, yêu cầu các nhà máy giám sát các thông số chính của nước thải và tuân thủ các hạn chế bằng cách đo ở tần suất đã định.