page_banner

خوردنیها و آشامیدنیها

6

آب یک ماده اولیه ضروری برای پردازش مواد غذایی و ضد عفونی و تمیز کردن کارخانه ها و شرکت ها است. با افزایش آگاهی در مورد حفاظت از محیط زیست و نظارت دولت ، شرکت ها توجه بیشتری به مدیریت پساب دارند. بسیاری از شرکت ها دستورالعمل های داخلی فاضلاب را تدوین کرده اند و کارخانه ها را ملزم به نظارت بر پارامترهای کلیدی فاضلاب و رعایت محدودیت ها با اندازه گیری در فرکانس تعیین شده می کنند.