page_banner

su ürünleri yetiştiriciliği

Aquaculture

Su kalitesinin su ürünleri yetiştiriciliği üzerinde önemli bir etkisi vardır. Bu nedenle, su ürünleri yetiştiriciliğinin tespit göstergelerine aşina olması, düzenli su kalitesi denetimleri yapması ve su kalitesi göstergelerinin ayarlanmasına zamanında yanıt vermesi özellikle önemlidir.

Kültür balıkçılığı suları için ana test maddeleri arasında pH, amonyak azotu, çözünmüş oksijen, nitrit, sülfür ve tuzluluk bulunur. Bunlar arasında çözünmüş oksijen ve uygun pH temel koşullardır, amonyak nitrojen, nitrit nitrojen ve sülfür ise balık ve karides metabolizması tarafından üretilen başlıca toksik maddelerdir. Bu maddelerin konsantrasyonunun doğru ve zamanında ölçülmesi ve ardından ilgili önlemlerin alınması, balık ve karideslerin hayatta kalma oranını büyük ölçüde artırabilir ve üreme maliyetini azaltabilir.